دانلود فایل


خلاصه کتاب \"کالبدشناسي قدرت\" اثر جان کنت گالبرايت - دانلود فایلدانلود فایل خلاصه کتاب کالبدشناسی قدرت اثر جان کنت گالبرایت

دانلود فایل خلاصه کتاب \"کالبدشناسي قدرت\" اثر جان کنت گالبرايت فایل word قابل ویرایش و تغییر در 17 صفحه
قدرت در یک تحليل دقيق با عدد ٣ پيوندی نزدیک دارد. از ٣ ابزار ( تنبيهی، تشویقی و اقناعی) استفاده میکند و از سه منبع ( شخصيت، مالکيت و سازمان) سرچشمه می گيرد.
قدرت تنبيهی این توانائی را دارد که برای تسليم و وادار کردن دیگران به اطاعت، آنها را برای اجرای عملی یا رعایت رفتاری، در مقابل یک آلترناتيو قرار دهد، اما اجرای آن آلترناتيو آنقدر سخت و ناگوار است که فرد (افراد) ترجيح میدهند از خواست خود چشم بپوشند و تسليم قدرت شوند، برای مثال ممکن است فردی از ابراز عقيده خود منصرف و تسليم نظر دیگران شود، چرا که میداند در غير این صورت توبيخ ، طرد یا سرزنشی سخت و شدید در انتظار اوست.
قدرت تشویقی برعکس از طریق پاداش و رفتار مثبت به مقصود خود می رسد. از خصوصيات مشترک هر دو نوع قدرت تنبيهی و تشویقی این است که فردی که به تسليم و تمکين وادار شده و رفتار موردنظر دیگران را انجام داده است از علت اطاعت خود اطلاع و آگاهی دارد. وجه بسيار مشخص هر دو قدرت تنبيهی و تشویقی عينيت یعنی قابل رویت بودن آنهاست. کسانی که تحت تأثير تنبيه یا تشویق، تسليم دیگران می شوند این کار را با یک محاسبه دقيق و آگاهانه انجام می دهند و کسانی که قدرت را به کار می برند هم از قصد خود و از کاری که انجام می دهند به خوبی آگاهند.
در همه گرایش ها و نگرش های اجتماعی نوین، بين قدرت تنبيهی و قدرت تشویقی خطی صریح و قاطع کشيده شده است و توافق بر آن است که استفاده از قدرت تشویقی و پاداش، بسيار متمدنانهتر است و با آزادی و حيثيت انسانی تناسب بيشتری دارد. با آنکه اعتبار و موارد استفاده از قدرت تنبيهی در جوامع مدرن، بخصوص در مقایسه با قدرت تشویقی به شدت رو به کاهش است، اما این نوع قدرت هنوز همه جاذبه خود را از دست نداده است و هنوز برخی شوهران، سرپرستان، مدیران مدارس و افراد پليس، اقتدار خود برای اجرای این نوع قدرت را حفظ کردهاند.

قدرت اقناعی برعکس از طریق تغيير عقيده اعمال میشود. در این رویکرد، تبليغ، آموزش و پرورش و دیگر اقدامات مناسب اجتماعی که طبيعی و پاکيزه جلوه میکنند موجبات تسليم و رضای افراد را در قبال اراده و قدرت شخص یا اشخاص دیگر فراهم می آورند. این نوع تسليم و رضا چنان است که گويي خود فرد در انتخاب دخيل بوده و به این ترتيب عمل تسليم شدن پوشيده می ماند و احساس نمی شود.
در حالی که قدرت تنبيهی و تشویقی عينی و قابل دیدن است، قدرت اقناعی ذهنی و نامرئی است و هميشه لازم نيست اعمالکنندگان قدرت و همچنين کسانی که مورد اعمال قدرت قرار می گيرند، از آنچه صورت می گيرد آگاهی یابند.
قدرت دینی (برای مثال کليسا) تا حدود زیادی به اقناع و عقيده و ایمان متکی است، حتی در ارتش ها هم که هنوز نمادهای زیادی از تنبيه و تشویق وجود دارد و عمل می شود، این اعتقاد وجود دارد که سربازان مؤمن که با عقيده خود می جنگند به مراتب موفقتر از سربازان مزدوری هستند که فقط با پول برانگيخته می شوند. سياستمداران نيز، امروزه برای جلب آراء رای دهندگان، بيش از پيش از قدرت اقناع استفاده می کنند.
یکی از انواع صریح قدرت اقناعی در جوامع مدرن صنعتی، استفاده از آگهی های تبليغاتی است. امروزه با استفاده از هنرو فوت وفن تبليغات و تکرار آن، در ذهن و فکر مخاطبان این احساس و عقيده و باور را وارد می کنند که فلان کالا خوب است و نسبت به کالاها و محصولات مشابه ترجيح و برتری دارد.


قدرت


خلاصه کتاب


رفتارسازمانی


مدیریت منابع انسانی


قدرت انتزاعی


کارآزمای


پروژهمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره. ويژگي هاي استاد ومعلم ايده آل و نمونه از ديدگاه قرآن كريم و احاديث

کارآموزی طرح توجيه فني اقتصادي و اشتغالزايي طرح 8 ص

تحقیق در مورد تحلیلی از آخرین وضعیت مسئله هسته ای ایران (word)

دانلود نگرشي كلي بر تكنولوژي توليد آب ميوه.DOC

تحقیق درباره بررسي رابطه‌ي شيوه‌هاي فرزندپروري با3

رساله درمنافع :مضرات وروشهای ترک افیون(محمودبن مسعودالطبیب)

رساله درمنافع :مضرات وروشهای ترک افیون(محمودبن مسعودالطبیب)

سوالات آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی کنکور 1397

تحقیق؛ قلمكاري 7ص

پاورپوینت درباره پربیوتیک ها و فراورده های غذایی پربیوتیک